در یک جستجوی اینترنتی به این دو منبع برخوردم و جهت شرح شغلی منشی گری پیشنهاد می کنم این دو مورد مطالعه بشود.

یکی این مورد در سایت ای استخدام:

کلیک کنید: شرح شغلی منشی گری در سایت ای استخدام

و مورد دوم این مطلب:

کلیک کنید: شرح شغلی منشی گری در سایت پیام