در یک جستجوی اینترنتی به این دو منبع برخوردم و جهت شرح شغلی منشی گری پیشنهاد می کنم این دو مورد مطالعه بشود. یکی این مورد در سایت ای استخدام: کلیک کنید: شرح شغلی منشی گری در سایت ای استخدام و مورد دوم این مطلب: کلیک کنید: شرح شغلی منشی گری در سایت پیام