درود، من
کورش صفری
هستم
(امیرعباس صفری)

کاری که من انجام می دهم

ایده پرداز

ذهن من همیشه آماده به چالش کشیدن هر شی و ایجاد یک شی جدیدتر است که امیدوارم بهتر از قبلی باشد.

آی تی من

شاید علاقه بیش از حد من به فناوری اطلاعات به دلیل توانایی تقریباً نامحدود این صنعت در ایجاد ارزش باشد.

کارآفرین

من عاشق ارزش آفرینی هستم و فکر می کنم در دنیای ناعادلانه امروز هیچ چیز برای بشر بهتر از خلق کار نیست.

مدیر

ضعیف ترین توانایی من مدیریت است، اما در تمام سال های زندگی کاری ام مدیر بوده ام.

بیانیه

استارتاپ های من

حقایق (آمار)

+500

استخدام کارمند

+15

سال کارآفرینی

+6

تعداد استارتاپ